• Bruker AG, Schweiz (www.bruker.ch)
• Elmtec (www.elmtec.de)
• v. Hoerner und Sulger (www.vh-s.de)
• SEF Scharnebecker Elektronikfertigung